Et godt kick off-møde

Et kick off-møde kræver omhyggelig planlægning og forberedelse, hvis følelsen af begejstring og motivation skal slå rødder. Det er derfor vigtigt at få skabt en god kobling mellem teori og praksis.

Vores ’4 tips til et godt kick off møde’ tager udgangspunkt i fire centrale spørgsmål, som du gerne skal have afklaret inden jeres kick off-møde.


4 tips til et godt kick off møde

Hvorfor I mødes? Et klart formål med mødet og et målbart mål, det giver jer det største udbytte af jeres investering. Sørg for at få afstemt det forventede mødeudbytte, samt at der er en rød tråd gennem kick off-mødet.

Hvem skal deltage? Deltagelse i mødet skal give mening for deltagerne, for teamet og for jer som virksomhed. Sørg for at programmet får involveret alle deltagerne, så der skabes engagement og ejerskab fra start af.

Hvad skal I på mødet? Alle mødedeltagere skal føle sig trygge og motiverede igennem hele kick off-forløbet. Det er en god idé, at sørge for små overraskelser og et praksisnært fokus. Begge dele skaber energi på mødet og en øget motivation.

Hvordan? Sørg for at have værdiskabende balance mellem ord og handling. Ingen mødedeltagere kan med fordel sidde og lytte en hel dag.
Bruge derfor de fysiske rammer til at gøre mødet spændende. Forvent mest muligt af jeres mødelokation og benyt hele området og dets mange muligheder.


Få det ønskede udbytte

Med udgangpunkt i jeres agenda og målsætning for dagen, sammensætter vi det helt rigtige setup til jeres kick off-møde. 

Undervejs sparrer du med en MeetingDesigner om idéer til medarbejderinvolvering, overraskelser og optimal udnyttelse af Comwells fysiske rammer.

På den måde får I et kick off med et højt engagement, og hvor budskabet lever videre efterfølgende.

Kontakt os 

Comwell Fællesbooking tlf: 70 274 274  - og tast "1" for møder og konferencer.

Du kan også Forespørge lige her