Mere end 40 års erfaring

Comwell ejer og driver hotel- , Spa- og konferencecentre i Danmark og Sverige.
Vi introducerede konferencecenter-konceptet i Danmark i 1969, dengang under navnet Scanticon. I 1992 bragte vi Spakonceptet til Skandinavien. 

Comwell har 18 hoteller i Danmark og Sverige. 


Comwell støtter Børnecancerfonden.

I Danmark får ca. 200 børn fra 0-18 år hvert år kræft, en livstruende sygdom, der kræver en langvarig og hård behandling, behandlingen varer fra måneder til flere år. Trods sygdommens alvor helbredes i dag 3 ud af 4 børn, for 20 år siden døde ca. halvdelen af de børn der fik en kræftsygdom.

Når et barn får kræft påvirkes hele familien såvel følelsesmæssigt som socialt. De oplever en ny virkelighed, hvor det syge barns behandling kommer i centrum - en virkelighed som er umulig at forberede sig på. På hospitalet er der andre rutiner end derhjemme, der tales et andet sprog og barnet gennemgår mange undersøgelser og behandlinger. Frygt og håb bliver en del af hverdagen. 

De mange indlæggelser og barnets tilstand kræver at en af forældrene tager orlov, således at de kan støtte det syge barn. I langt de fleste tilfælde vil det betyde at den ene forælder vil være med det syge barn på hospitalet når det er indlagt, mens den anden passer sit job og evt. søskende. Søskende til det syge barn bliver ofte overset, ikke fordi forældrene er dårlige forældre, men fordi de har så meget at bekymre sig om. De savner hverdagen og hverdagens rutiner og hermed tryghed. Det er svært at få en familie til at fungere under disse forhold. 

Økonomisk er det dyrt at have et sygt barn. Man har ikke overskud til at handle på tilbud, bruger flere penge på lette løsninger, forkæler det syge barn, søskende og sig selv.

Selv om fokus er på det syge barn, er det vigtigt, at forældrene husker sig selv, sin partner og eventuelle søskende.

I familien er der mange forskellige måder at reagere på i vanskelig situation på, hvilket kan gøre det ekstra svært at få hverdagen til at fungere. Et ophold sammen med familien eller andre i samme situation kan derfor være et tiltrængt afbræk i en svær tid.

Comwell har valgt at støtte Børnecancerfonden, da en del af den overskydende kapacitet på Comwells hoteller kan stilles til rådighed for børn med kræft og deres familier. Sammen med Børnecancerfonden vil Comwell hotellerne derfor danne rammen om et årligt ungdomstræf, tilbyde sommerophold til børnene og deres familier samt være en del af en række fundraising arrangementer i løbet af året. Comwell håber at bidraget til Børnecancerfonden kan være med til at give et lille afbræk og øget livskvalitet i en hård hverdag for de kræftramte børn og deres familier.