Comwell

Comwell generalforsamling 2014

I N D K A L D E L S E


Hermed har vi fornøjelsen at indkalde til ordinær generalforsamling i Comwell a-s


Fredag den 9. maj 2014 kl. 14.00 


på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart.   


Til brug for generalforsamlingen kan herunder hentes:

1.  Dagsorden

2.  Årsrapport 2013(pdf)

3.  Tilmeldingsblanket 

4. Pressemeddelse, resultat 2013

 Vi imødeser Deres skriftlige tilmelding til generalforsamlingen, der i henhold til vedtægternes 

§ 15 skal være selskabet i hænde senest den 6. maj 2014.   


Comwell a-s vil i lighed med tidligere år være vært ved en let frokost på hotellet kl. 12.30. 


Med venlig hilsen

Comwell a-s