1. Generelle bestemmelser vedrørende medlemskab af Comwell Club. 2


1.1 Medlemsskab af Comwell Club reguleres af nærværende vilkår og betingelser, og det er medlemmets ansvar at læse og sætte sig ind i disse vilkår og betingelser herunder eventuelle ændringer heraf. Nærværende vilkår og betingelser erstatter alle tidligere vilkår og betingelser gældende for Comwells tidligere loyalitetsprogrammer herunder klubben Comwell First. 

1.2 Mininumsalderen for medlemskab af Comwell Club er 18 år. Medlemskab af er en kontraktmæssig aftale mellem Comwell a-s (i det følgende kaldet "Comwell") og dig personligt (i det følgende kaldet "medlemmet"). Medlemskab kan ikke udstedes til virksomheder eller andre juridiske personer. Der kan kun registreres én person pr. medlemskab. Kun ét medlem pr. indchecket værelse kan optjene point og indløse point.

1.3 Medlemmet forpligter sig til at sikre, at ingen uautoriserede personer får adgang til medlemmets oplysninger, og det er medlemmets ansvar at holde sine oplysninger opdaterede og á jour.  

1.4 Comwell Club er gældende indtil andet meddeles, og Comwell forbeholder sig ret til at opsige Comwell Club med seks måneders varsel til medlemmet.

1.5 Comwell forbeholder sig ret til at ændre Comwell Clubs vilkår og betingelser ved at give medlemmet meddelelse herom enten via Comwells webside, via e-mail, telefon eller via almindeligt brev.

1.6 Comwell forbeholder sig ret til efter eget skøn at opsige et medlemskab af Comwell Club, og en sådan opsigelse kan medføre, at man mister sine point, hvis medlemskabet misligholdes. En sådan misligholdelse kan f.eks. bestå af grov eller respektløs opførsel over for Comwell, kriminelle handlinger eller handlinger, som generelt opfattes som amoralske eller uetiske, eller som udgør et brud på nærværende vilkår og betingelser. Medlemmet kan på et hvilket som helst tidspunkt opsige sit medlemskab på comwell.dk/club.

1.7 Det er medlemmets ansvar på forhånd at informere sin arbejdsgiver og indhente arbejdsgiverens forudgående samtykke, såfremt et sådant samtykke kræves, hvis medlemmet forventer at optjene point i Comwell Club baseret på overnatninger, der skal betales af arbejdsgiveren. Comwell kan på ingen måde gøres ansvarlig for medlemmets undladelse af at informere sin arbejdsgiver herom eller medlemmets undladelse af at indhente arbejdsgiverens forudgående samtykke.

1.9 Hvis point, der er optjent i arbejdsmedfør, bruges til private formål af medlemmet, kan denne brug være skattepligtig. Medlemmet har pligt til at informere de relevante myndigheder eller arbejdsgiver herom og at betale alle de skatter og gebyrer, som denne brug er underlagt. Comwell fralægger sig ethvert ansvar for de skatter eller skatteforpligtelser, der påhviler medlemmet i denne henseende.

2. Optjening af point


2.1 For at kunne optjene point skal medlemmet oplyse, at vedkommende er medlem og give relevant medlemsinformation i forbindelse med en reservation. Point kan optjenes fra den dato, hvor medlemmet er optaget i Comwell Club.

2.2 Point optjenes på grundlag af alle køb medlemmet har haft i forbindelse med overnatning på hotellerne. Når der afregnes med point, optjenes der kun point af det fakturerede beløb. For at optjene point skal alle køb knyttes til værelses reservationen. Eksempelvis skal køb i restauranten registreres på værelsesregningen. Medlemmet optjener 5 % i point på alle køb i forbindelse med overnatning. Det er dog ikke muligt at optjene eller bruge point på ophold på Bella Sky Comwell før d. 01.07.2011.

2.3 Point kan kun optjenes af ét Comwell-medlemskab for ét værelse pr. overnatning.

2.4 Comwell-point, der optjenes af et medlem, kan ikke kombineres med eller overføres til andre Comwell-medlemskonti. Pointene kan ikke sælges, overdrages eller på anden måde omveksles til kontanter.

2.5 Hvis et medlem ikke mener at have modtaget point for overnatninger, skal vedkommende anvende den kontaktformular, der findes i venstre kolonne på alle clubsiderne, og sende en meddelelse om dette til Comwells Club koordinator. Anmodningen skal være Comwells Club koordinator i hænde senest tre måneder fra datoen for overnatningen.

2.6 Opsparede point er gyldige i indeværende kalenderår samt 36 måneder fra og med optjeningsdatoen. Point, der er overført fra Comwell First, i forbindelse med at Comwell First medlemmet overgik til Comwell Club, er konverteret til Comwell Club point i forholdet 1:20 Eksempelvis er 10.000 First point lig med 500 Comwell Club point.

2.7 Medlemmer kan få adgang til sine kontooplysninger på comwell.dk/club

2.8 Der optjenes ikke Comwell Club point af møder- og konferenceophold. Dog kan den enkelte deltager optjene point af det personlige forbrug i forbindelse med møde- og konferenceopholdet og øvrige firmaarrangementer. Personligt forbrug skal registreres på medlemmets egen regning for at optjene point.
 
2.9 Der optjenes kun point at beløb, der betales direkte til Comwell. Dvs. ophold der er købt gennem andre rejsearrangører end Comwell, optjenes der ikke point på.  


3. Brug af point


3.1 Point i Comwell Club kan anvendes til hel eller delvis betaling af ydelser, hvori der indgår overnatning.

3.2 Comwell kan efter eget valg og til enhver tid ændre på pointstrukturen.

4. Brug af persondata


4.1 Medlemmet accepterer og giver sit samtykke til Comwells registrering og behandling af persondata, der vedrører medlemmets deltagelse i Comwell Club i henhold til gældende lov og nærværende vilkår og betingelser. De persondata, der registreres, vil udelukkende blive behandlet og opbevaret med det formål at kunne informere om tilbud fra Comwell Club og administrere medlemskabet og de optjente Comwell-point. Ethvert andet formål kræver yderligere og udtrykkeligt samtykke fra medlemmet.

4.2 Comwell a-s bærer ansvaret for beskyttelsen af persondata. Medlemmer af Comwell Club har ret til at indhente oplysninger om, hvilke data der er registreret om deres person hos Comwell ved at indsende en skriftlig og personligt underskrevet anmodning til Comwell. Medlemmer har også ret til at kræve, at Comwell retter eller fjerner eventuelle data vedrørende medlemmet, der er forkerte eller ufuldstændige. Endvidere kan medlemmet til enhver tid opsige sit medlemskab af Comwell Club via comwell.dk/club

5. Andre bestemmelser


5.1 Nærværende vilkår og betingelser reguleres af og skal fortolkes i henhold til dansk lovgivning med undtagelse af de lovpligtige bestemmelser, der gælder i henhold til lovgivningen i andre lande. Tvister, der måtte opstå som følge af eller i relation til Comwell Club, skal afgøres af de danske domstole som eksklusivt værneting.

5.2 Man betragtes som nyt medlem, hvis man ikke har været medlem i minimum 12 måneder.

5.3 Point tilskrives normalt dagen efter endt ophold.

5.4 Point kan ikke udbetales og kan ikke bruges til køb af gavekort.

5.5 Comwell forbeholder sig ret til at justere i medlemmets point, såfremt der er tale om tekniske fejl, systemfejl eller personlige fejl, der giver medlemmet færre eller flere point end berettiget.